Everyday activities in the quarries can cause destruction of habitats and species that inhabit them. However, careful planning and management can minimize the impact on biodiversity because actually, quarries can also provide a good opportunity to create new or recover existing habitats through the implementation of various activities during the process of stone exploitation and after its completion.

The overall objective is contribution to increasing the existing biodiversity of habitats degraded by anthropological activities in quarry Ribnica.

The specific objective is to choose plants for introduction into the quarry area.

There is an insufficient number of plant species in quarry areas and they are mainly inhabited by uniform tertiary vegetation.

Selecting new native plant species which may, by their abiotic and biotic factors, populate such habitats will open the possibility to increase the level of diversity of the quarry. Plant species that are adapted to the conditions of life in Bosnia and Herzegovina and the Western Balkans (Dinarides) will be considered as a native species.

 

Svakodnevne aktivnosti u kamenolomu mogu prouzrokovati uništavanje staništa i vrsta koje ih nastanjuju. Ipak, pažljivim planiranjem i upravljanjem moguće je minimizirati utjecaj na biološku raznolikost jer zapravo, kamenolomi također mogu pružiti dobru priliku za stvaranje novih staništa ili obnavljanje postojećih kroz provedbu različitih aktivnosti tokom procesa eksploatacije kamena i nakon njegovog završetka.
Opći cilj je doprinos povećanju postojeće bioraznolikosti antropološki degradiranog staništa kamenoloma Ribnica.
Specifični cilj je odabrati biljke za introdukciju u prostor kamenoloma.
Prostori kamenoloma su jako siromašni biljnim vrstama i glavnom su naseljeni uniformnom tercijernom vegetacijom. Odabirom novih autohtonih biljnih vrsta koje po svojim abiotičkim i biotičkim faktorima mogu naseliti takva staništa otvorit će se mogućnost za povećanje stepena raznolikosti kamenoloma. Pod autohtonim biljnim vrstama razmatrat će se one biljne vrste koje su prilagođene uslovim života u BiH i zapadnog Balkana (Dinaridi).